Γιάντες

Γιάντες, το τυχερό κοκκαλάκι. Χυτά κρεμαστά λαιμού με συνθετικό νήμα σε διάφορα χρώματα.