Νέο Σεμινάριο: Τέχνη φτιαγμένη από τσιμέντο!

Ένα σεμινάριο σχεδιασμού και κατασκευής χρηστικού αντικειμένου από τσιμέντο! Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!